18 Ιανουαρίου 2018

Παρέμβασή της Μαρίας Αντωνίου στην Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Έρευνας και Τεχνολογίας που συνεδρίασε με θέμα “Οικοσύστημα Έρευνας και Καινοτομίας και προτεραιότητες της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ)”.

Παρακολουθώντας την παρουσίαση και ενημέρωση της Γενικής Γραμματέως, έθεσε σειρά ερωτημάτων και προτάσεων, μεταξύ άλλων:

·        Ποιος εκπόνησε και μέσα από ποιες εσωτερικές ή εξωτερικές διαδικασίες και σε διαβούλευση με ποιους φορείς έρευνας και 
ανάπτυξης της χώρας έγινε αυτή η σύντομη περιγραφή στρατηγικής για την έρευνα και την καινοτομία.

·        Ο κατακερματισμός των φορέων, που εκπονούν και χρηματοδοτούν τις δράσεις έρευνας και καινοτομίας, είναι προς το καλό του οικοσυστήματος της έρευνας και της καινοτομίας;
·        Για ποιο λόγο η ΓΓΕΤ δεν υπερασπίστηκε την έρευνα και το έργο που είχε ούτως ή άλλως παραχθεί επί χρόνια, από τότε που ενταχθήκαμε και μπήκαμε ως μέλος τoυ ESA στο τομέα του διαστήματος;
·        Υπάρχει μια παράδοση υψηλών ποσοστών απορρόφησης κονδυλίων από τα ανταγωνιστικά προγράμματα της Ε.Ε. στην έρευνα και την καινοτομία τα οποία κληρονόμησε η σημερινή κυβέρνηση. Άρα, ένα σύστημα που δούλευε επί σειρά ετών αποτελεσματικά στον τομέα αυτόν.
·        Τι μέτρα έχετε λάβει για την αύξηση της συμμετοχής των φορέων στα λεγόμενα θεματικά επιχορηγήσεων και στα προγράμματα κοινής ανάληψης, ώστε τελικά η χώρα να εξέλθει και την τρέχουσα περίοδο με υψηλά ποσοστά συμμετοχής και το σύστημα ΕΤΑΚ να συνεχίσει να είναι άκρως ανταγωνιστικό στο περιβάλλον της Ε.Ε.;

·        Η έρευνα υπήρχε και μάλιστα ήμασταν αρκετά ανταγωνιστικοί σε ευρωπαϊκό επίπεδο και μέχρι το 2014, ήμασταν στην δέκατη θέση ενώ τώρα είμαστε στην ενδέκατη, στην χαμηλότερη.  Το 10 είναι πιο ψηλά από το 11 αν δεν ξέρουν κάποιοι…


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου