10 Μαΐου 2018

“Σημαντικά ζητήματα έθεσε η Μαρία Αντωνίου στην Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Έρευνας και Τεχνολογίας, που συνεδρίασε την Τετάρτη 9 Μαΐου στην Βουλή”


Με θέμα ημερήσιας διάταξης «Παρουσίαση των στόχων και του προγραμματισμού των Περιφερειακών Συμβουλίων Έρευνας και Καινοτομίας (ΠΣΕΚ) των Περιφερειών Κρήτης, Στερεάς Ελλάδας, Βορείου Αιγαίου και Δυτικής Ελλάδας», συνεδρίασε την Τετάρτη 9 Μαΐου, στην Βουλή, η Ειδική Μόνιμη Επιτροπή
Έρευνας και Τεχνολογίας, με τη συμμετοχή της Μαρίας Αντωνίου.

Τα μέλη της Επιτροπής ενημερώθηκαν από Περιφερειάρχες και Αντιπεριφεραιάρχες, Καθηγητές και εκπροσώπους Ερευνητικών Ιδρυμάτων και Ινστιτούτων, καθώς επίσης και πλείστους άλλους εκπροσώπους αρμόδιων φορέων.

Η Μαρία Αντωνίου επισημαίνοντας την ανάγκη περισσοτέρων συνεδριάσεων με ακόμη περισσότερους φορείς, τόνισε την σημαντικότητα του ρόλου των ΠΣΕΚ, που είναι κυρίως η προώθηση της Καινοτομίας, η ενθάρρυνση ανάπτυξης συστημάτων σύμπραξης δημοσίου και ιδιωτικού τομέα και η διαμόρφωση συνθηκών και προοπτικών επιτυχούς συμμετοχής οργανισμών των Περιφερειών σε Εθνικά και Ευρωπαϊκά ερευνητικά έργα. “Ως Νέα Δημοκρατία”, σημείωσε η Μαρία Αντωνίου, “είχαμε επισημάνει την ανάγκη αλλαγής δομής και φιλοσοφίας των ΠΣΕΚ στο πλαίσιο μιας ξεκάθαρης αναπτυξιακής κατεύθυνσης, ενώ παράλληλα είχαμε υποστηρίξει ότι στην σύνθεση των ΠΣΕΚ οι προερχόμενοι από τον παραγωγικό κλάδο υστερούσαν υστερούσαν σε σχέση με τον Ακαδημαϊκό και ότι δεν έχουν θεσμοθετηθεί σε όλες τις Περιφέρειες τα ΠΣΕΚ, όπως για παράδειγμα στη Δυτική Μακεδονία”.

Η Μαρία Αντωνίου υποβάλλοντας σειρά ερωτημάτων, οκτώ για την ακρίβεια, στους αρμόδιους φορείς, έθεσε ένα σημαντικό ζήτημα που αντιμετωπίζουν οι Περιφέρειες, αναφορικά με την «πράσινη ανάπτυξη», όπως η διαχείριση των απορριμμάτων και η ανακύκλωση και το πώς αυτό το ζήτημα μπορεί να αντιμετωπιστεί με δράσεις, ερευνητικά και επιστημονικά δεδομένα από αντίστοιχες δομές Έρευνας και Καινοτομίας στην κάθε Περιφέρεια.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου