15 Φεβρουαρίου 2018

Καίριες επισημάνσεις της Μαρίας Αντωνίου για τον καλύτερο προγραμματισμό εργασιών της Επιτροπής Έρευνας, της οποίας είναι Μέλος.

Στην Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Έρευνας και Τεχνολογίας, που συνεδρίασε εχθές, συμμετείχε η Μαρία Αντωνίου όπου επισήμανε, μεταξύ άλλων, τα παρακάτω κύρια σημεία για τον καλύτερο προγραμματισμό εργασιών της Επιτροπής.

Έρευνα δεν παράγει μόνο ο δημόσιος τομέας, αλλά και ο ιδιωτικός
τομέας. Να κληθούν στην Επιτροπή εκπρόσωποι και των επιχειρήσεων και των παραγωγικών φορέων που ασχολούνται με την Έρευνα, προκειμένου να εξετάσουμε, το πώς θα επιτευχθεί η περίφημη σύζευξη και διασύνδεση της Έρευνας με την παραγωγή.


Ιδιαίτερη έμφαση στους τομείς εκείνους τους οποίους η χώρα έχει ή μπορεί  να αποκτήσει συγκριτικό πλεονέκτημα σε διεθνές επίπεδο, όπως για παράδειγμα στον τουρισμό, την αγροτική παραγωγή, τα τρόφιμα, στην μεταποίηση, την τεχνολογία, τα logistics, τομείς οι οποίο μπορούν να οδηγήσουν σε νέες θέσεις απασχόλησης.

Η Επιτροπή θα πρέπει επίσης να ασχοληθεί και με την περιφερειακή διάσταση της έρευνας και το πώς θα ενισχυθούν δράσεις έρευνας και καινοτομίας στις 13 περιφέρειες της χώρας μας.

Είναι σημαντικό να ακούσουμε τις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε περιφέρειας, να εντοπίσουμε τις ανισότητες που πιθανόν υπάρχουν αλλά και να δούμε το καινοτόμο έργο που παράγεται σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης.
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου